Vytvoření nových předmětů „Význam onemocnění lidí, zvířat a zoonóz“ a „Predispozice pro epidemie známých a nově hrozících infekcí a zoonóz“ v rozvojových regionech“

26. 3. 2015
Cílem projektu je vytvoření dvou nových předmětů. 

Hlavní řešitel projektu: Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.

Financování: IP 2015

Trvání projektu: 01. 01. 2015 – 31. 12. 2015


V rámci rozšiřování spektra předmětů oboru „Mezinárodní teritoriální studia“ budou zavedeny kurzy zohledňující zdravotní aspekty problematiky rozvoje. Infekční a neinfekční onemocnění a zoonózy v současné době zásadním způsobem ovlivňují především rozvojové oblasti, ve kterých zemědělství představuje hlavní způsob obživy. V ekonomicky rozvinutých zemí získávají na významu různá známá, neznámá nebo nově hrozící a ve dřívější době utlumená onemocnění ovlivňující zdraví lidí a zvířat. V těchto zemích je často podceňováno zavlečení a šíření výše uvedených původců onemocnění a rizikové faktory spojované s cestovní medicínou, novými způsoby chování obyvatel (netradiční způsoby stravování, nové volnočasové a často i rizikové aktivity, nadměrný chov domácích mazlíčků, apod.), pašování zvířat a potravin živočišného původu a další rizika. Zaměření předmětů k problematice zdraví bude komplexní a bude zohledňovat také přístup vládních a nevládních institucí v rozvojových zemích, zejm. regionů Latinské Ameriky, Jihovýchodní Asie, Afriky a Blízkého východu.

Více aktualit

Všechny aktuality