Výsledky 2. kola voleb do AS FRRMS MENDELU

23. 3. 2016
Přinášíme Vám čerstvé informace o výsledcích 2. kola voleb do Akademického senátu Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně konaných ve dnech 21. a 22. března 2016. 

Nově zvolenými senátory za okrsek studentů se staly studentky studijního oboru Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů Eliška Matyášová s 59 hlasy a Simona Slivová s 55 hlasy. Za nimi se umístili David Pulgret s 37 a Laura Blažková s 30 hlasy. Druhého kola voleb se zúčastnilo 97 z celkového počtu 922 voličů (10,5 %). Všech 97 odevzdaných volebních lístků bylo platných.

Gratulujeme Elišce a Simoně a přejeme jim mnoho úspěchů v Akademickém senátu FRRMS! 

 

 Senátorky AS FRRMS, z leva: Simona Slivová a Eliška Matyášová, autor: Ľuboš Šanoba

 

Více aktualit

Všechny aktuality