Vyražte studovat do Estonska

26. 4. 2021
Ucházejte se o letní a zimní kurzy estonského jazyka a kultury a jiné kurzy v angličtině konané na univerzitách v Estonsku. Kurzy v letním termínu se v roce 2021 uskuteční on-line. Přihlášky je možné podat do 1. května 2021  

STIPENDIA DO ESTONSKA

Zájemci z řad studentů BSP, MSP a DSP se mohou ucházet o letní a zimní kurzy estonského jazyka a kultury a jiné kurzy v angličtině konané na univerzitách v Estonsku.

Kurzy v letním termínu se v roce 2021 uskuteční on-line.       

Kromě letních kurzů nabízí estonská vzdělávací agentura stipendia pro studenty MSP a DSP (příp. absolventy BSP) ve všech vědních oborech k absolvování výměnného pobytu v délce 1 až 10 měsíců či magisterského/doktorského studia na estonských univerzitách. Na úrovni bakalářského studia je možné získat stipendium pouze ke studiu oboru estonský jazyk a kultura.

O stipendium na výzkumné nebo přednáškové pobyty v Estonsku mohou žádat i akademičtí pracovníci, a to buď krátkodobě na 1 až 9 dnů, nebo dlouhodobě v délce až 10 měsíců.      
       
Přihlášky na letní kurzy a na pobyty pro akademické pracovníky se podávají v termínu do 1. 5. 2021, přihlášky studentů do magisterského/doktorského studia mají uzávěrku 1. 9. 2021.   
       
Zájemci podávají přihlášky přímo estonské agentuře pro vzdělávání a mládež Education and Youth Board, českou stranu o podání žádosti pouze informují na aia@dzs.cz.    

Více aktualit

Všechny aktuality