Vybrané aspekty finančního řízení podniků

25. 3. 2015
Cílem je posouzení vývoje ekonomiky podniků s angažovaností rizikového kapitálu v podnicích regionu ČR a to na základě výsledků analýzy vybraných finančních ukazatelů. Pozornost je zaměřena na diferenciaci podniků dle investujících manažerských společností.

Hlavní řešitel projektu: Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.

Financování: IGA FRRMS MENDELU

Trvání projektu: 01. 01. 2014 – 31. 12. 2014


Předmětem výzkumného úkolu v první fázi je problematika financování podniků rizikovým kapitálem v tuzemsku a v druhé fázi je pozornost zaměřena na fenomén synergického efektu akvizicí v podmínkách České republiky.

Více aktualit

Všechny aktuality