Výběrové řízení do projektu Amazonie a my

5. 3. 2021
Jsi dobrodruh? Máš týmového ducha? Umíš se přizpůsobit nečekaným situacím? A chceš zařít výzkum uprostřed deštného pralesa? Tak se připoj na stáž v Ekvádoru...

Do 31. 3. 2021 máš možnost podat přihlášku do výběrového řízení na stáž v Ekvádoru. 

Projekt několika organizací a univerzit, jehož náplní je výzkumná expedice v oblastech amazonských pralesů s cílem provedení terénního výzkumu, ze kterého bude mít prospěch místní komunita. Účastníci budou výzkum provádět pod vedením lokálních odborníků a našich akademických pracovníků (FRRMS: Jiří Schneider, Miroslav Horák, Martin Hrabálek; LDF: Petr Jelínek).  

VÍCE INFORMACÍ O EXPEDICI

Lokalita: oblast poblíž Gualaquiza, Morona Santiago, Ekvádor (5 hodin z Cuenca autem)

Kdy: srpen a září 2021 (data budou upřesněna, ale v Ekvádoru strávíte 30 dní)

Pro koho: všichni studenti MENDELU v bakalářských i navazujících programech, kteří budou pokračovat ve studiu i v zimním semestru 2021/22, aby mohli obhájit výsledky výzkumu

Jazyková vybavenost účastníků: angličtina (komunikativně – domlouvání se na Universidad del Azuay) a alespoň základy španělštiny (pro komunikaci s místními)

Finanční podmínky:  Měsíční stipendium je 20 000 Kč plus IRO pokrývá cestovní výdaje do / z destinace.

PŘIHLÁŠKY

Uzávěrka přihlášek: 31. 3. 2021. V dubnu proběhne předvýběr uchazečů, se kterými bude proveden pohovor a následně se vyberou účastníci. 

Na adresu bilateral-outgoing@mendelu.cz zašlete přihlášku, která bude obsahovat:

  • životopis (1 strana)
  • motivační dopis (1 strana)
  • návrh výzkumu (1 strana) – témata uvedená níže

TÉMATA K VÝZKUMU

  • Ochrana domorodé kultury (FRRMS; dr. Horák) – student, který se bude tímto tématem zabývat, se soustředí především na šuarskou kulturu, místní zvyky a tradice, např. s ohledem na lidové názvosloví (tzv. folktaxonomii) léčivých rostlin, odlišnou percepci času, potravinový systém aj.
  • Mikrofinancování (FRRMS; dr. Hrabálek) – studentské aktivity se budou zabývat dílčími drobnými podnikatelskými záměry ve vybrané oblasti (zejm. se zaměřením na agroekologii a turismus) a to ve spolupráci s amazoniaverde s.r.o. a místními podnikatelskými subjekty (Edwin LópezPaucar, RaywanaGuayusa Ltd.). Na principu mikrofinancování, kde malé finanční obnosy umožňují místním započetí různých typů aktivit, je také možné ukázat rozvoj “zdola”, s lokálními obyvateli jako jeho důležitými aktéry. Za pomoci strukturovaných rozhovorů bude možno postihnout právě především dopad na změny lidských osudů a rozvoj. Již při předchozích vvýjezdech byl tento přístup úspěšně použit, například v Peru ve studii vlivu mikrofinancování na postavení žen. 
  • Ekosystémové služby a jejich využívání místními komunitami (FRRMS; dr. Schneider)– studentské aktivity budou zaměřeny na analýzu hlavních zdrojů ekosystémových služeb (využití území – lesy, zemědělská půda, vodní zdroje aj.) a jejich obhospodařování, využívání a význam pro místní obyvatelstvo. Prvním krokem bude sběr dostupných dat (dokumentů, map) o stavu území/regionu, druhým krokem bude dotazníkové šetření, zaměřené na priority a způsoby využívání ekosystémových služeb místními obyvateli. Výstupem pak bude identifikace nejvýznamnějších přínosů, hodnot a preferencí, a naopak i problémů (nedostatků, konfliktů zájmů mezi různými skupinami stakeholderů) při vyžívání přínosů, poskytovaných ekosystémy, místními obyvateli. Typickým příkladem této problematiky jsou různé formy využívání pralesa – jak nejlépe skloubit ochranu biodiverzity, rekreační a další kulturní funkce plus produkci přírodních zdrojů – potravy, léčiv nebo dřeva. Co místní nejvíc využívají, co je pro ně důležité a jak využívat prales, aby nedocházelo k narušení jeho ostatních přínosů pro místní obyvatele.
  • Tradiční amazonská medicína (FRRMS; dr. Horák)–vybraný student se zaměří zejména na zdravotní přínosy užívání wayusy (Ilexguayusa) a provedeemický výzkum mezi Šuary s cílem sesbírat data o průběhu wayusového obřadu (tj.narativyparticipantů).Tímto způsobem dojde k rozšíření znalostí o dané problematice, které jsou obsaženy v knižních publikacích konsorcia Amazonía unida 1 a 2.
  • Ekoturismus (FRRMS; dr. Schneider) – analýza místních iniciativ pro rozvoj ekoturismu a jejich dopadu na životní prostředí. Terénní výzkum v etnobotanické zahradě vedené Galem Nase Wajai Shiki. Tvorba digitálního herbáře užitkových rostlin doplňeného o transkripty domorodých legend a mýtů.
  • Průzkum přírody, využití DPZ, projekt revitalizace (reforestace) krajiny (LDF: dr. Jelínek) – úkolem bude zpracovat oblast z hlediska přírody a agrolesnictví, tedy půjde o přírodovědné mapování okolí El Paraíso, neboť samotná rezervace je prozkoumaná docela dobře. Na to navážou projekty návratu přírody, podpora procesů revitalizace. Jeden student provede mapování lesních společenstev a rekonstrukci map původní vegetace v místech, kde tato společenstva byla zničena. Bude využito dálkového průzkumu země. Další bude navazovat na etnobotanické výzkumy, které v lokalitě proběhly dříve, a dva studenti se budou věnovat projektům na zlepšení prostředí v degradovaných částech vykupovaných ploch. V plánu je malý agrolesnický projekt s využitím místních druhů dřevin a užitkových plodin a pak zalesňovací projekt návratu lesa do degradovaných míst. Činnost bude třeba doplnit a přizpůsobit na místě, podle aktuálního stavu vegetace a potřeby organizace Bosque Medicinal.  

V případě dotazů kontaktujte příslušného akademika. Je možné podat také vlastní návrhy témat. 

MALÁ OCHUTNÁVKA ATMOSFÉRY: 

UPOZORNĚNÍ: realizace expedice je závislé na aktuálním stavu Covid-19 v České republice i ve světě. Její konání tedy není možné zaručit. 

Více aktualit

Všechny aktuality