Vodní prostředí v krasu: dopad lidských aktivit na "geomykobakteriologii"

12. 5. 2016
Moravský kras představuje unikátní holokarstický jev v ČR, na jehož vzniku a vývoji se podílí klíčově voda.

Hlavní řešitel projektu: prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.

Financování: GA ČR

Trvání projektu: 01. 01. 2016 – 31. 12. 2018


Cílem projektu je propojení oborů molekulární a klasické mikrobiologie, geografie, demografie a fyzikální chemie pro objasnění vlivu lidských aktivit na povrchu na výskyt a význam mykobakterií v mikrobiologickém ekosystému Moravského krasu.

Více aktualit

Všechny aktuality