Vnější vztahy Evropské unie směrem k rozvojovým zemím

25. 3. 2015
Cílem projektu je výzkum tvorby zahraniční politiky EU směrem k rozvojovým zemím, její implementace a dopadů.

Hlavní řešitel projektu: Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.

Financování: IGA FRRMS MENDELU

Trvání projektu: 01. 01. 2015 – 31. 12. 2015


Evropská unie patří v globálním měřítku mezi nejvýznamnější politické hráče. Ve vztahu k řadě rozvojových zemí to platí dvojnásob. Cílem předkládaného projektu je analýza zahraniční politiky EU vzhledem k rozvojovým zemím. Hlavní pozornost bude věnována otázkám souvisejícím s rozvojem těchto států, například oblasti obchodní, migrační či environmentální, oblasti lidskoprávní či prevenci konfliktů.

Projekt bude řešit především otázky tvorby a implementace zahraniční politiky EU vůči rozvojovým zemím. Zkoumány budou endogenní i exogenní faktory působící na zahraniční politiku EU a dopady výstupů této politiky na vztahy s rozvojovými zeměmi. 

Více aktualit

Všechny aktuality