Vliv odvětvové a organizační struktury firem na rozvoj regionu

25. 3. 2015
Identifikace sektoru, resp. jeho specifických faktorů, majících vliv na rozvoj regionu a taktéž organizační struktury firem se stejným dopadem.

Hlavní řešitel projektu: Radka Redlichová, Ing., Ph.D.

Financování: 25 000,- Kč

Trvání projektu: 01. 01. 2015 – 31. 12. 2015


Cílem projektu je analyzovat vliv firem, lokalizovaných na vymezeném území, na rozvoj tohoto území (regionu) se zaměřením na faktor odvětvové struktury a velikosti firem. Analýza se bude opírat jak o vyhodnocení kvantitativních, tak kvalitativních ukazatelů. Zkoumán bude zejména počet a velikost firem v daném regionu v dělení na jednotlivé sektory, resp. obory podnikání a jejich vliv na HDP, zaměstnanost či velikost příslušných municipálních rozpočtů. Pro vyjádření vlivu firem nejen na růst, ale zejména na rozvoj regionu budou zahrnuty také ukazatele kvalitativní vyjadřující úroveň a změnu životní úrovně obyvatel regionu.

Více aktualit

Všechny aktuality