Vliv nadměrné konzumace cukru na kongnitivní funkce univerzitních studentů

28. 4. 2016
The damage to human health related with excessive sugar consuption has been studied for a long time.

Hlavní řešitel projektu: Bc. Ing. Eva Sapáková, Ph.D.

Financování: IGA FRRMS MENDELU 2016

Trvání projektu: 01. 01. 2016 – 31. 12. 2016


The main target of this research is to determine the effects of sugar overconsuption on cognitive functions, such as attention, executive funcgions, language and memory, on a community of young people.

Více aktualit

Všechny aktuality