Vliv firemního výzkumu na cash flow, stabilitu a inovační potenciál podniku

25. 3. 2015
Cílem projektu je vyhodnotit vliv projektových schéma podpory aplikovaného výzkumu na firemní cash flow, stabilitu a inovační potenciál malých a středních firem. 

Hlavní řešitel projektu: Ing. Ivana Blažková, Ph.D.

Financování: IGA FRRMS MENDELU

Trvání projektu: 01. 01. 2014 – 31. 12. 2014


Zdroje inovačního potenciálu pro firmy mohou být vnější nebo vnitřní. Praxe ukazuje, že vlastní firemní výzkum může být cílenější, časově i finančně více efektivní než přebírání výsledků výzkumu a inovací od jiných subjektů. Výzkum je však také vysoce rizikovou aktivitou s vysokými nejistotami návratnosti. Aktuální systém podpory aplikovaného výzkumu v rámci EU i na národní úrovni představuje funkční model podpory, který však dopadá na různé subjekty odlišně. 

Více aktualit

Všechny aktuality