Třetí kolo přijímacího řízení na FRRMS MENDELU

7. 8. 2019
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení do bakalářskch i magisterských programů. 

Chcete studovat na FRRMS MENDELU? Podejte přihlášku ke studiu do 23. srpna 2019. Třetí kolo přijímacího řízení se vypisuje pro všechny české bakalářské i magisterské programy.

Pro bakalářské studijní programy v českém jazyce, tzn. Regionální rozvoj a Mezinárodní teritoriální studia, se uznávají výsledky testu Obecné studijní předpoklady/Všeobecké študijné predpoklady. Uznány budou výsledky z termínů 8. prosince, 1. února, 9. března, 30. března, 1. května, 25. května a 17. srpna 2019..

Přijímací zkouška ke studiu ve dvouletých navazujících magisterských studijních programech v jazyce českém je konána elektronickou, příp. písemnou formou, ověřující znalosti ve studijním programu Regionální rozvoj v oblasti regionální ekonomiky a politiky, sociologie a péče o životní prostředí, ve studijním programu Mezinárodní teritoriální studia v oblasti regionálního rozvoje (včetně využívání přírodních zdrojů) a problémů rozvojového světa. Přijímací zkoušky ke studiu v navazujících magisterských studijních programech se konají v termínu 5. 9. 2019. Konkrétní termín bude každému uchazeči oznámen písemně v dostatečném časovém předstihu.

Přihlášky ke studiu podávají uchazeči elektronicky prostřednictvím Univerzitního informačního systému (UIS) MENDELU.  Adresa pro podání elektronické přihlášky: http://is.mendelu.cz/prihlaska/

Více aktualit

Všechny aktuality