Třetí etapa partnerských jednání

10. 5. 2022
Ve dnech 24.-26. dubna 2022 proběhla třetí etapa partnerského jednání účastníku projektu Visegrad Grant project No. 22030020. Tentokrát jsme byli hostiteli my a jednání proběhla v Lednici. 

Na projektovém setkání byly opět prezentovány úspěšné projekty a praxe, které jsou udržitelné a ekologické a mohly by se stát inspirací pro mnohé další města a organizace. 

Například projekt Nadace Partnerství Moravské vinařské stezky, který se prostřednictvím budování cyklostezek propaguje šetrný turismus.

Byla také představena strategie adaptace na změnu klimatu a mitigační opatření obce Tišnov, na které spolupracovali i vědci z FRRMS.

V praxi se pak účastníci setkali  a seznámili s projektem revitalizace v oboře Obelisk, kde se majitelé snaží navrátit historicky lužní krajině její původní ráz a přispět k návratu původních druhů rostlin a živočichů.

Nechybělo ani představení Jihomoravského kraje a exkurze do místního kampusu Zahradnické fakulty.

Více aktualit

Všechny aktuality