Trendy v odlesňování v Centrální Americe a jejich vliv na šíření zoonóz

25. 3. 2015
Cílem projektu je analýza odlesňování ve vybraných zemích Střední Ameriky a trendy ve výskytech významných onemocnění lidí přenášných zvířaty, nebo jinými složkami prostředí (půdou, vodou, prachem, apod.).

Hlavní řešitel projektu: prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.

Financování: IGA FRRMS MENDELU

Trvání projektu: 01. 01. 2015 – 31. 12. 2015


Odlesňování patří ve většině zemí Střední Ameriky k významnému ekologickému problému. Se změnou krajiny dochází také ke změnám ve výskytu vektorových nebo rezervoárových zvířat, která mohou být zdrojem původců onemocnění se zoonotickým potenciálem. 

Více aktualit

Všechny aktuality