Studie pro Tišnov úspěšně hotová

6. 4. 2021
Pracovníci ústavu environmentalistiky a přírodních zdrojů zpracovali pro město Tišnov klimatickou studii. 

Pracovníci ústavu environmentalistiky a přírodních zdrojů dokončili zpracování „Místní strategie adaptace na změnu klimatu”.

Zadavatelem bylo město Tišnov.

Místní strategie obsahuje analytickou i návrhovou část společně s akčním plánem implementace navržených opatření.

Dne 8. 4. 2021 se od 18:00 uskuteční online veřejné projednání místní strategie.
Připojení na online projednání je možné na odkaze:
https://frrms.mendelu.cz/klimatisnov .

Projednání bude streamováno online na youtube kanále FRRMS MENDELU.

Více aktualit

Všechny aktuality