Studentská soutěž „Studenti pro kvalitu potravin“

26. 1. 2021
Máš bakalářku nebo diplomku o potravinách?Chceš si vyzkoušet prezentaci před obhajobou?Máš již obhájeno a chceš se podělit o své výsledky?

Agronomická fakulta společně s Fakultou regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU a Potravinářskou komorou České republiky vyhlašují místní kolo studentské soutěže „Studenti pro kvalitu potravin“ pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů, kteří zpracovávají bakalářské a diplomové práce s problematikou potravin.

Tematicky je možné jednotlivé příspěvky zařadit do kategorií:

a. Výroba potravin a technologie

b. Kvalita potravin včetně systémů jejího řízení a kontroly

c. Marketing v potravinářském průmyslu

 

Přihlášky – Jméno studenta, název příspěvku (práce), abstrakt v češtině (15 – 20 řádků), jméno školitele (garanta), kategorie – zašlete nejpozději do 9. 4. 2021 na emailovou adresu miroslav.juzl@mendelu.cz

 

Termín konání místního kola na MENDELU: v týdnu od 12. 4. 2021 (bude upřesněno), místní kolo soutěže proběhne v závislosti na epidemické situaci kontaktně nebo on-line.

V rámci místního kola studenti odprezentují svůj příspěvek v rámci desetiminutové power-pointové prezentace.

 

Vítězové místního kola postupují do národního kola, které pořádá Potravinářská komora ČR s podporou zapojených vysokých škol a které proběhne v měsíci červnu. 

 

Veškeré dotazy směřujte na hlavního organizátora místního kola soutěže doc. Ing. Miroslava Jůzla, Ph.D. –  miroslav.juzl@mendelu.cz (Ústav technologie potravin)

 

Pravidla souteže ke stažení

Leták k soutěži

Více aktualit

Všechny aktuality