Vyberte si váš studijní plán

B-RER

B-METS

Letní semestr

RRCRUA Cestovní ruch v regionálním rozvoji v AJ 4 kr. semestr – LS
DESRS Demografie a sídla rozvojového světa 5 kr. semestr – LS
DESRSA Demografie a sídla rozvojového světa v AJ 5 kr. semestr – LS
EGO Ekonomická geografie 5 kr. semestr – LS
EGAALAA Ekonomická geografie Asie, Afriky a Latinské Ameriky v AJ 6 kr. semestr – LS
EGOA Ekonomická geografie v AJ 5 kr. semestr – LS
HAOZP Hospodářské aspekty ochrany životního prostředí 6 kr. semestr – LS
HAOZPA Hospodářské aspekty ochrany životního prostředí v AJ 6 kr. semestr – LS
INKA Interkulturní kompetence v AJ 3 kr. semestr – LS
IPSA Interkulturní psychologie v AJ 6 kr. semestr – LS
KZD20 Kapitoly z dějin 20. století 4 kr. semestr – LS
RRMPS Manažerská psychologie 4 kr. semestr – LS
RRMPSA Manažerská psychologie v AJ 4 kr. semestr – LS
MSV Metody sociálních výzkumů a zpracování sociálních dat 3 kr. semestr – LS
MAZIS Modrá a zelená infrastruktura sídel 6 kr. semestr – LS
NOARP Neziskové organizace a rozvojová pomoc 6 kr. semestr – LS
NOARPA Neziskové organizace a rozvojová pomoc v AJ 6 kr. semestr – LS
RRPEK Podniková ekonomika 5 kr. semestr – LS
PZSAA Politika a současné politické problémy zemí subsaharské Afriky v AJ 4 kr. semestr – LS
RRPDA Prezentační dovednosti v angličtině 3 kr. semestr – LS
RMM Regionální a městský marketing 5 kr. semestr – LS
RRREK Regionální ekonomika 6 kr. semestr – LS
RRREPO Regionální politika 5 kr. semestr – LS
SOBA Současný Balkán 4 kr. semestr – LS
SOBAA Současný Balkán v AJ 4 kr. semestr – LS
SCZP Století české zahraniční politiky vůči Latinské Americe  4 kr. semestr – LS
UAM Úvod do amazonistiky 2 kr. semestr – LS
VS Veřejná správa 5 kr. semestr – LS
RRZPO Zemědělská politika a obchod 5 kr. semestr – LS
RRZPOA Zemědělská politika a obchod v AJ 5 kr. semestr – LS

B-METSA

N-RER

N-METS

N-METSA