Střety rekreace a ochrany přírody v rámci regionálního rozvoje na území velkoplošných zvláště chráněných území

25. 3. 2015
Cílem projektu je identifikace současného stavu vzájemných střetů rekreačního využívání a ochrany přírody na území velkoplošných zvláště chráněných území.

Hlavní řešitel projektu: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.

Financování: IGA FRRMS MENDELU

Trvání projektu: 01. 01. 2014 – 31. 12. 2014


Projekt řeší problematiku identifikace, interpretace a klasifikace a řešení střetů rekreace a ochrany přírody na území velkoplošných zvláště chráněných území. Oba tyto fenomény definuje z pohledu regionálního rozvoje. Řešení je postaveno na vlastním metodickém postupu, využívajícího systému indikátorů pro hodnocení dopadů rekreačních aktivit na chráněné segmenty přírody.

Problematiku specifikuje pro aktuální a rozvíjející se rekreační aktivity – geocaching a venkovskou turistiku. Jako modelovaná území byla zvolena území NP Malá Fatra a CHKO Bílé Karpaty. 

Více aktualit

Všechny aktuality