Stipendia do Koreje

26. 4. 2021
Do 11. května se můžete hlásit o stipendia do Koreje!

Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR si Vás dovolujeme informovat o pokračování programu , který umožňuje výměnné pobyty VŠ studentů mezi Jižní Koreou a zeměmi Evropské unie.                   
                       
Mezi příslušnými vysokými školami musí být v rámci tohoto programu uzavřena dohoda o dvoustranné spolupráci. Každý účastník výměny musí mít příslib přijetí od partnerské školy. Žádost o uskutečnění obou výměnných pobytů musí po vzájemné dohodě obou vysokých škol předložit sekretariátu programu ASEM-DUO korejská vysoká škola. Uzávěrka přijímání žádostí na akademický rok 2021/2022 je 11. května 2021.                      
                       
Informace k programu jsme zveřejnili ve vyhledávači stipendií na stránkách DZS/AIA. 

Podrobné informace, formulář přihlášky a pokyny pro podání přihlášky jsou k dispozici na webové stránce programu www.asemduo.org a v příloze této zprávy.  

Více aktualit

Všechny aktuality