Spolupráce s MČ Brno Sever a Helianthus - IKV, z. s.

30. 7. 2020
Dne 26. 6. navázala fakulta oboustranně prospěšnou spolupráci s MČ Brno Sever a Helianthus - IKV, z. s.. 

Pro Fakultu regionálního rozvoje a mezinárodních studií je městská část Brno-sever přirozeným a logickým partnerem. Nejen vzhledem k lokalizaci, ale především tématy a samozřejmým možnostem spolupráce.

Na přednáškách studentům Regionálního rozvoje zprostředkováváme informace o fungování veřejné správy a financí, rozvoji a územním plánování měst či sociální problematiku. Velmi cenným obohacením výuky jsou však pro ně poznatky a zkušenosti odborníků z praxe a možnost diskutovat aktuální otázky i realizovaná opatření. Stejně tak vítáme potenciál spolupráce při řešení lokální problematiky v rámci témat diplomových a bakalářských prací, umožňující studentům vhled do oblastí, ve kterých si budou jako naši absolventi hledat své uplatnění.

Na druhou stranu akademici FRRMS mohou svým odborným potenciálem a přehledem vypomoci s analýzami a řešením společensky problematických jevů (např. prevence kriminality páchané na seniorech), otázek životního prostředí (např. úpravy říčního prostoru, efektivní podpora účinků zeleně v městském prostředí apod.) nebo osvětou a objasňováním aktuálních témat. Přednášky se mohou dotknout témat od fungování Evropské unie, přes problematiku uprchlíků, až po zdánlivý protimluv předchozího sucha a aktuálně deštivých dnů. Těšíme se na společné besedy, setkání a další formy spolupráce. Na vzájemných přednáškových aktivitách se bude podílet i třetí smluvní strana, spolek Helianthus – Institut pro kulturu a vzdělávání, z.s., zastoupený předsedou mgr. Michalem Ševčíkem.

 

Ing. Jiří Schneider, Ph.D.

Děkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Více aktualit

Všechny aktuality