Soil - the non-renewable environmental resource

23. 4. 2015
Ve dnech  7. – 9. září  2015. se bude konat na FRRMS Mendelovy univerzity v Brně mezinárodní konference s názvem„Soil - the non-renewable environmental resource”.

Konference se bude široce věnovat problematice půdy a bude mít ústní i posterovou sekci.

Se sborníkem full textů se bude ucházet o zařazení do Conference Proceeding Citation Index (Thomson Reuters). Termín pro odeslání full textu příspěvků je do 15. 6. 2015.

Srdečně zvou a na setkání v Brně se těší prof.Ing.Tomáš Lošák,Ph.D a prof.Ing.Jaroslav Hlušek,CSc.

Více informací včetně registračního formuláře naleznete na webu:

http://www.soil.frrms.mendelu.cz

Více aktualit

Všechny aktuality