Sbírka příkladů z praxe projektového řízení pro studijní program Regionální rozvoj specializace Projektové řízení

26. 3. 2015
Vytvoření sbírky praktických přříkladů z projektového řízení ze soudobé praxe.

Hlavní řešitel projektu: doc. Ing. Pavel Máchal, CSc. 

Financování: IP 2015

Trvání projektu: 01. 01. 2015 – 31. 12. 2015


Projektové řízení představuje účinný nástroj pro dlouhodobé udržení konkurenceschopnosti na domácích, evropských i světových trzích. Jedná se o komplexní koncepci efektivního dosahování projektových cílů prostřednictvím zavedení řízeného procesu činností, který umožňuje jeho uživateli dosáhnout odpovídající kvality s minimálními nároky na čas a ostatní zdroje. Projektové řízení představuje v současné praxi jeden z nejvíce používaných nástrojů soudobého managementu. Z tohoto důvodu je nutné seznámit studenty nejen s teoretickými poznatky, ale připravit je především na praktické modelové situace, se kterými se mohou v praxi projektového manažera potkat. Vzhledem k tomu, že na FRRMS doposud neexistuje ucelená sbírka praktických příkladů z projektového řízení ze soudobé praxe, je cílem tohoto projektu takovou sbírku praktických příkladů vytvořit, a to v následujících oblastech: Příprava projektového řízení, Projektové řízení, Procesní řízení a Projektové financování. 

Více aktualit

Všechny aktuality