Rozvoj mobilit hostujících akademických pracovníků plnohodnotně zapojovaných do pedagogických aktivit

26. 3. 2015
Cílem je rozvinout mobilitu hostujících akademických pracovníků z akademických pracovišť v zahraničí, aby byli plnohodnotně zapojeni do pedagogických aktivit FRRMS, zvyšovat počet studijních předmětů vyučovaných zahraničními experty na FRRMS a dosahovat kvalitativně vyšší úroveň výuky předmětů v anglickém jazyce. 

Hlavní řešitel projektu: prof. Dr. Ing. Libor Grega

Financování: IP 2015

Trvání projektu: 01. 01. 2015 – 31. 12. 2015


Projekt má přispět k zakomponování výuky hostujících akademických pracovníků jako stabilní složky výuky předmětů v anglickém jazyce v souladu s Dlouhodobým záměrem MENDELU.

Záměrem projektu je rozšířit spolupráci s akademickými pracovišti v zahraničí přijetím hostujících akademických pracovníků a zvýšit kvalitu výuky i její atraktivitu zapojením zahraničních akademických pracovníků do výuky vybraných předmětů. Zakomponování akademických pracovníků ze zahraničí do výuky vybraných předmětů vytváří předpoklad pro rozvoj spolupráce ve vzdělávacích a vědeckovýzkumných projektech i pro propagaci FRRMS.

V rámci podpory hostujících akademických pracovníků se na FRRMS se přijmou především akademičtí pracovníci, kteří budou vyučovat celý předmět v anglickém jazyce nebo jeho významnou část. Rozvoj mobilit hostujících akademických pracovníků, inovace obsahu a forem výuky představuje způsob podpory mezinárodního zviditelnění fakulty a zvýšení počtu studijních předmětů vyučovaných zahraničními odborníky na FRRMS.

Pro rozvoj této mobility se případně uskuteční přípravné návštěvy na univerzitách v zahraničí.

Více aktualit

Všechny aktuality