O rozhovor jsme požádali naši absolventku Ing. Alenu Kolmačkovou. Zajímalo nás, zda při své současné práci čerpá ze znalostí z fakulty a celkově jak na nás vzpomíná.

Aleno, mohla byste nám říci něco o sobě? Kde se momentálně v životě nacházíte?
Aktuálně je to více než rok a půl, co jsem úspěšně ukončila svá studia na FRRMS a působím v Agentuře pro rozvoj podnikání a investic CzechInvest. Získala jsem pracovní pozici na regionální pobočce v Brně ihned po studiích – zabývám se zde podporou podnikání a rozvojem podnikatelského prostředí v Jihomoravském kraji.

Proč jste si zvolila tuto činnost?
Ihned po studiích jsem hledala pracovní uplatnění v oboru. Na FRRMS jsem absolvovala studijní program Mezinárodní teritoriální studia, který se zaměřuje na rozvoj regionů z ekonomického, environmentálního a sociálního hlediska v mezinárodním měřítku. V současném zaměstnání se rovněž zabývám problematikou regionálního rozvoje – sice v poněkud užším zaměření, nicméně je to pro mě téma blízké. Jde o velmi pestré a různorodé zaměstnání, které mě baví a naplňuje.

Řekla byste, v čem Vám pomohlo studium FRRMS při rozvoji Vaší kariéry?
Především to byly znalosti problematiky regionálního rozvoje a témat s tím souvisejících, které jsem v rámci studií získala. V mém zaměstnání mi je tak mnoho pojmů a souvislostí známých. Dále to bylo mnoho dovedností, které mi nyní usnadňují efektivitu práce – např. sběr a vyhodnocování dat, pokročilé funkce v programech MS Office, statistické funkce a výpočty apod.
Mimo jiné studium na FRRMS také posílilo moje osobní vlastnosti jako je samostatnost, pečlivost či odpovědnost za odvedenou práci.

Co Vás při studiu nejvíce bavilo?
Když pominu samotné zaměření oboru, byla to určitě velká praktičnost, na kterou se v některých předmětech dbalo více než na teoretické znalosti, což mi hodně pomohlo nejen v mém nynějším zaměstnání. Co bych ale vyzdvihla především, byla možnost vyjet do zahraniční nejen prostřednictvím programu Erasmus+, ale také díky zahraničním stážím, které studentům umožňují osvojit si studovanou problematiku přímo v praxi. Na těchto studijních stážích, které trvají zhruba 5 týdnů, mají studenti možnost realizovat svůj vlastní projekt rozvojového záměru. Výsledný průzkum pak lze využít při tvorbě bakalářské či diplomové práce.

Absolvovala jste v průběhu studia nějakou zahraniční stáž nebo studijní pobyt? Pokud ano, co Vám takový pobyt dal?
V rámci svého magisterského studia jsem absolvovala dvě zahraniční stáže. V navazujícím programu studia jsem měla zaměření na regionální rozvoj v zemích Latinské Ameriky, pro svoje cesty jsem tedy zvolila dvě lokality z tohoto regionu, a to Nikaraguu a Peru. Nebyla to jen možnost využít svoje znalosti ze studií v praxi, ale především významná životní zkušenost a nezapomenutelné zážitky.
Každá ze zemí mi přispěla něčím jiným, jedno však měli společné – ještě více jsem se začala orientovat ve svém studijním oboru a získala cenné zašlosti a zkušenosti přímo v terénu. Za mě byly tyto stáže to nejlepší, co mi studium na FRRMS poskytlo.
Stejně kladně bych ohodnotila studijní pobyt ve španělské Granadě, kde jsem půl roku studovala prostřednictvím programu Erasmus+.

Co Vás při studiu nejvíce překvapilo nebo zaskočilo?
Opět zde budu hovořit o zahraničních stážích – v porovnání s ostatními studijními obory či univerzitami je možnost výjezdu na zahraniční stáž opravdu unikátní. Nejvíce mě tak překvapil poměrně nízký zájem o účast na zahraničních stážích. Na druhou stranu šance být úspěšným při výběru uchazečů byla o to větší.

Jak se zpětně díváte na to, co Vám naše fakulta dala?
Na studium na FRRMS mám vesměs jen pozitivní vzpomínky. Jsou to samozřejmě nejen znalosti a dovednosti, které dnes denně využívám, ale také zkušenosti ze zahraničních cest a přátelství mezi studenty, která trvají doposud.

Co ze studia jste nejvíce uplatnila v praxi?
Vzhledem k mé nynější pracovní pozici uplatňuji znalosti týkající se problematiky regionálního rozvoje, investiční atraktivnosti regionů či jazyková vybavenost. Celkově mě studia naučila samostatnosti, pečlivosti a odpovědnosti.

Jaká jsou první slova, která Vás napadnou, když se řekne FRRMS?
Krásná studentská léta!
Nezapomenutelné vzpomínky na cestování – Španělsko v případě programu Erasmus+, Nikaragua a Peru v případě zahraničních stáží.
Přátelská a pohodová atmosféra menší fakulty, kde je pro studenty realizováno mnoho mimostudijních aktivit (díky AU FRRMS). Je zde vytvořeno příjemné studijní prostředí, kde Vám postupem studijních let není nikdo cizí.

Co považujete za Váš dosavadní největší úspěch?
Řekla bych, že úspěšné ukončení studií, díky kterým jsem měla možnost získat současnou práci, která mě velmi baví a naplňuje.

Jaký projekt nebo plán je před Vámi?
Konkrétní projekt asi žádný – v obecném slova smyslu být součástí aktivit CzechInvestu podporujících rozvoj podnikatelského prostředí.

Máte nějaký tip, jak na sobě pracovat nebo jak se posouvat dále?
Být ambiciózní, neustále si stanovovat nové cíle, které mě postupně posouvají dále. Neúspěch nevnímat jako zklamání, ale jako ponaučení a příležitost být příště úspěšnější.

Co byste vzkázala potencionálním uchazečům o studiu nebo současným studentům, kteří hledají svůj směr a své poslání?
Určitě vyhledat studijní obor, který Vás bude bavit a naplňovat. Budete pak úspěšnější nejen ve studiích, ale i v následujících (pracovních) letech. Pokud bude možnost, tak určitě vycestovat – nic nerozšíří Vaše obzory lépe a nedá Vám tolik zkušeností.

Ing. Alena Kolmačková
Absolventka programu Mezinárodní teritoriální studia