Rookies aneb studenti studentům

26. 3. 2015
Začátek studia na vysoké škole je těžký pro každého studenta. Nové prostředí, noví spolužáci, noví učitelé. Aby se student snadněji aklimatizoval, připravuje nezisková organizace Akademická Unie FRRMS pro studenty prvních ročníků bakalářských programů akci, kterou pojmenovala Rookies aneb studenti studentům. Více v následujícím příspěvku.

Rookies se konají již třetím rokem v druhé polovině září, tedy v době, kdy se noví studenti naší fakulty chystají poprvé vkročit do vysokoškolského života.

Jedná se o jednodenní soustředění v areálu univerzity, které vedou studenti starších ročníků. Účastníci jsou rozděleni do menších skupin abecedně a podle svých oborů tak, aby se ve skupině potkali ti studenti, kteří spolu budou trávit nejvíce času prvního půl roku. V prvním semestru mají totiž studenti na FRRMS rozvrh daný. V rámci programu se seznámí nejen s prostředím univerzity a zázemím fakulty, ale rovněž i sami mezi sebou.

 Vzhledem k tomu, že se Rookies koná ještě před začátkem semestru, tak jeho absolventi vstupují první školní den do známé budovy a potkávají již známé tváře – nové kamarády, se kterými mohou začít ihned konverzovat. Samotné seznamování probíhá zábavnou formou prostřednictvím team buildingových her. Účastníci mají rovněž možnost ptát se vedoucího skupinky, jakožto zkušeného studenta, na libovolné dotazy týkající se studia, předmětů, vyučujících, nebo i mimoškolního studentského života. Doposud proběhly tři ročníky Rookies a potěšující je, že 100 % účastníků doporučuje tuto akci svým mladším spolužákům. Více informací o Rookies a možnosti přihlášení se na něj se studenti dozví na zápisech do studia.

  

Více aktualit

Všechny aktuality