Role podniků v rozvoji regionu

25. 3. 2015
Cílem projektu je teoreticky identifikovat a následně empiricky ověřit vliv podniku na rozvoj příslušného regionu.

Hlavní řešitel projektu: doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D.

Financování: IGA FRRMS MENDELU

Trvání projektu: 01. 01. 2014 – 31. 12. 2014


Vlív bude zkoumán sourhnně v rámci všech piířů regionálního rozvoje, tj. v oblati ekonomické, sociální i environmentální. Očekávaným výstupem je konstrukce kompozitního indikátoru, který bude vyváženě reflektovat vliv podniku na všechny oblasti regionálního rozvoje. 

Více aktualit

Všechny aktuality