Right to Food - workshop Berlin

19. 5. 2015
Vzájemná výměna znalostí a zkušeností v projektu Right to Food mezi zúčastněnými univerzitami pokračovala květnovým workshopem v Berlíně.

Ve dnech 11. – 12. května pořádala německá nadace Heinrich Boll Foundation ve svých nových prostorách v Berlíně, workshop na téma Right-to-Food. Akce se, vedle zástupců univerzit v Hohenheim, Syracuse, Hawaii, v Oslu a britské Middlesex,  zúčastnila také Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně zastoupena prof. Dr. Ing Liborem Gregou a Ing. Samuelem Darkwahem, PhD, který je jedním z hlavních řešitelů tohoto projektu na naší fakultě i v České republice. Hlavním tématem workshopu byla otázka představení a zařazení problematiky lidských práv, konkrétně práva na potraviny, do sylabů vysokých škol právnického a ekonomického zaměření, a vysokých škol se specializací na potravinovou politiku, výživu, zemědělství a potravinářství.

Více aktualit

Všechny aktuality