V prvním semestru se nemusíš touto problematikou zabývat, protože jsme to již udělali za tebe. Předměty máš přidělené automaticky a i rozvrh máš pro první semestr daný.
Ovšem takto luxusní službu děláme jen pro naše nové studenty a od druhého semestru se již musíš starat sám/sama.

Co tedy bude v budoucnu nutné?

REGISTRACE PŘEDMĚTŮ
Registraci předmětů provádíš v časově omezeném období, většinou před začátkem nového semestru. Registrací předmětů nám dáváš vědět, o které předměty máš v následujícím semestru zájem.
Registrace předmětu je nezávazná, ale pomáhá nám v sestavení rozvrhů a kapacit.

Předměty Odborná bakalářská praxe, Odborná diplomová praxe, Státní bakalářská zkouška a Státní závěrečná zkouška nepodléhají registraci.

ZÁPIS PŘEDMĚTŮ
V období zápisu předmětů si můžeš volit předměty, které chceš daný semestr studovat. Budou se ti nabízet předměty z doporučeného studijního plánu. Toho se držet nemusíš, ale určitě ti to doporučujeme. Vyhneš se tak budoucím komplikacím s nedostudovanými předměty, prerekvizitami atd.

ZÁPIS DO SEMESTRU
Zápis do semestru potvrzuje, že máš splněny všechny náležitosti předchozího semestru a můžeš tedy pokračovat do dalšího. Zápis do semestru jde ruku v ruce se zápisem předmětů.
Pro zápis do studia ve druhém semestru musíš za první semestr získat minimálně 12 kreditů. V dalších semestrech potom vždy minimálně 40 kreditů v součtu za dva posledně studované semestry.