REGIONÁLNÍ KONFERENCE OSN „EVROPSKÝ HABITAT“

3. 2. 2016
Zajímáte se o témata urbanimus a bydlení v životaschopných městech? Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá v březnu 2016 konferenci roku „Evropský Habitat“. Bez nadsázky se tak dá nazvat mezinárodní konference OSN, kam směřují zástupci zemí celé severní polokoule. Registrujte se i Vy.

Tématem konference „Evropský Habitat“ je „Housing in Liveable Cities“ (Bydlení v životaschopných městech). Je počítáno s účastí až 4 000 zástupců z 56 zemí z Evropy, Asie a Severní Ameriky

V dnešní době se ve městech často zapomíná na kvalitní, přístupný a také bezpečný veřejný prostor. Lidem zde žijícím je třeba poskytnout dostatečné možnosti, kde by mohli plnohodnotně trávit svůj volný čas. Otázka veřejných prostor je elektrizující zejména v případě velkých měst.

Na půdě OSN existuje pro řešení této problematiky Program OSN pro lidská sídla, tzv. UN-Habitat. Jeho věcným gestorem je v České republice Ministerstvo pro místní rozvoj.

Tato významná konference bude předcházet celosvětovému summitu OSN Habitat III, který se uskuteční v říjnu 2016 v Ekvádoru.

Registrovat se můžete do 15. února 2016 přímo na webových stránkách: http://www.europeanhabitat.com

 

Více aktualit

Všechny aktuality