První české vydání knihy "Mezikulturní psychologie. Kriticky a aplikovaně"

25. 9. 2020
Autorem českého překladu Dr. Jiří Čeněk

V nakladatelství Academia právě vyšlo první české vydání knihy „Cross-Cultural Psychology: Critical Thinking and Contemporary Applications“. Autorem českého překladu je Dr. Jiří Čeněk. 

Kniha je určena všem studentům a akademikům, kteří se při svém studiu a bádání přichází do kontaktu s lidmi z cizích zemí a kultur. 

Jednotlivé kapitoly knihy se zabývají mezikulturními podobnostmi a odlišnostmi ve vnímání a myšlení, v emocích a motivaci, osobnosti, duševních onemocněních, komunikaci a mnoha dalšími. Kniha je proložena medailonky „Kritické myšlení“ a „Mezikulturní senzitivita“, stejně jako množstvím příkladů z reálného života.

Důraz je kladen především na kritické přemýšlení o problematice a na metodologické aspekty mezikulturního výzkumu.

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality