Prostorově diferencované disparity regionů z hlediska sociálního a lidského kapitálu

25. 3. 2015
Cílem projektu je vyhodnotit prostorově diferencované disparity regionů z hlediska sociálního a lidského kapitálu.

Hlavní řešitel projektu: Mgr. Nataša Pomazalová, Ph.D.

Financování: IGA FRRMS MENDELU

Trvání projektu: 01. 01. 2014 – 31. 12. 2014


Projekt se zaměřuje na selekci demografických indikátorů reprezentujících teoretický modle sociálního a lidského kapitálu. Projekt využívá shlukovou analýzu začleněním regionů do homogennějších skupin podle vybraných proměnných demografických indikátorů v kontextu sociálního a lidského kapitálu.

Více aktualit

Všechny aktuality