Proměny genderu jako sociokulturního fenoménu

25. 3. 2015
Cílem projektu je představit analýzu informací založených v jazyce a vystihujících vztah mluvčích k genderu.

Hlavní řešitel projektu: Katerina Kedron, Ph.D.

Financování: IGA FRRMS MENDELU

Trvání projektu: 01. 01. 2015 – 31. 12. 2015


Projekt se zaměřuje na výzkum genderu jako sociokulturního fenoménu. Vnímání genderu ve společnosti se mimo jiné projevuje jak ve společenském chování, tak v jazyce, a to jak v řeči mluvčích, tak v samotném jazyce (tedy v jeho struktuře, slovní zásobě apod.). V posledních letech lze pozorovat tendenci „zviditelňovat“ ženu v jazyce (např. pravidelnější zmiňování ženy v osloveních typu „vážené kolegyně, vážení kolegové“), ale bližší přihlédnutí k jazykovému systému ukazuje, že tyto změny probíhající hlavně v řeči mluvčích, jsou velmi povrchní, zatímco jazyk zachovává staré, někdy patriarchální představy o genderu a mnohdy „nařizuje“ mluvčím jednat v souladu s nimi (chovej se jako chlap, neschovávej se za sukni apod.). Přičemž v různých jazycích má takové „zviditelňování“ různou podobu a rozsah. Projekt se zaměřuje na sledování a registraci změn, které probíhají v jazyce v souvislosti s proměnou genderu a jeho moderním vnímáním ve společnosti.

Více aktualit

Všechny aktuality