Produkční, environmentální a ekonomické aspekty pěstování sóje v regionálních podmínkách ČR

12. 5. 2016
Sója je celosvětově významnou plodinou, oceňovanou ve výživě lidí i hospodářských zvířat.

Hlavní řešitel projektu: prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.

Financování: IGA FRRMS MENDELU 2016

Trvání projektu: 01. 01. 2016 – 31. 12. 2016


Cílem výzkumu je vyhodnocení nejvýhodnější varianty včetně ekonomicko-environmentálních aspektů.

Více aktualit

Všechny aktuality