Předpoklady vývoje komoditní vertikály řepky olejné v ČR z hlediska směrů finálního užití a řízení rizika ve fázi zpracování

25. 3. 2015
Cílem výzkumu je specifikovat a vyhodnoti rozhodující faktory a souvislosti vývoje v komoditní vertikále řepky olejné s různými směry fináního užití v ČR. 

Hlavní řešitel projektu: Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D.

Financování: IGA FRRMS MENDELU

Trvání projektu: 01. 01. 2014 – 31. 12. 2014


Analýza zkoumané komodity ve světovém, evropském a národním kontextu a jejich typických vývojových charakteristik a cenových souvislostí výroby a zpracování v rámci komoditní vertikály řepky olejné. Na základě provedených analýz jsou identifikovány adekvátní volby využití řeky olejné.

Více aktualit

Všechny aktuality