Každý předmět má danou skladbu přednášek a cvičení.

Na přednáškách ti bude prezentováno učivo a také se tam často dozvíš věci, které ve skriptech nenajdeš. Přednášky ti doporučujeme nevynechávat, protože kromě znalostí se zde také dozvíš důležité informace a podmínky ke splnění předmětu a také zde většinou dostaneš tipy, na co se připravit u zkoušky nebo zápočtu, případně kritéria ke splnění seminární či jiné závěrečné práce.

Cvičení a semináře jsou povinné, pokud vyučující nestanoví jinak a jsou to hodiny, kde se bude probrané učivo prohlubovat a rozvíjet. Často je stanoven počet tolerovaných absencí.