Přednáška Jana Grolicha, hejtmana Jihomoravského k raje

19. 2. 2021
Ve středu 3. března 2021 bude naše fakulta hostit jako přednášejícího hejtmana Jihomoraského kraje pana Jana Grolicha. Tak si nenechte jeho přednášku ujít!

Mgr. Jan Grolich, relativně čerstvý (od 11. 11. 2020) hejtman Jihomoravského kraje, přijal pozvání naší fakulty a povede tak 3. března 2021 od 13 hodin přednášku „Praktické aspekty řízení kraje a obce“. 

Přednáška spadá do kurzu Veřejná správa, ale zcela jistě zaujme větší publikum než jen samotné frekventanty tohoto kurzu. 

Připojit se tedy můžete všichni! 

Přednáška bude probíhat via aplikaci Teams. 

Prosíme všechny zájemce, aby se připojovali s několikaminutovým (cca 10 min.) předstihem, aby tato atraktivní předáška mohla začít načas!

 

Tešíme se na hojnou účast!

Ústav regionálního rozvoje, FRRMS

Více aktualit

Všechny aktuality