Pozvánka na přednášku o Podnikatelském plánu

8. 10. 2015
Pozvánka na přednášku Ing. Tomáše Kady, zástupce společnosti OMNES PRODUCTS, o podnikatelském plánu, dne 21. 10. 2015, od 15 do 16,30 hodin, v místnosti Z 14, budovy Z, FRRMS na MENDELU.

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Mendelovy univerzity v Brně si Vás dovoluje pozvat na odbornou přednášku Ing. Tomáše Kady, hlavního zástupce společnosti OMNES PRODUCTS. Hlavním cílem přednášky je představit koncept moderního a kreativního podnikání v zastoupení společnosti OMNES PRODUCTS, propojení teoretického výkladu s poznatky z praxe a diskuze o navázání možné spolupráce s účastníky přednášky. Hlavní programem přednášky je:

  • Představení společnosti OMNES PRODUCTS
  • Představení konceptu „Divize mladých“
  • Představení podnikatelského plánu společnosti OMNES PRODUCTS
  • Produktová prezentace společnosti OMNES PRODUCTS
  • Další směřování a vize společnosti OMNES PRODUCTS
  • Diskuze

Srdečně zveme všechny zájemce z řad studentů i akademických pracovníků!

Více aktualit

Všechny aktuality