Pozvánka na přednášku hostujícího experta z Tanzanie

9. 10. 2015
Dne 14. 10. 2015, 9. – 11. hod., v Z14 na FRRMS MENDELU Pozvánka na přednášku zahraničního experta o přímých zahraničních investicích do agrobyznysu v Africe, právech na potraviny a změnách v životě komunit, které se nacházejí v oblasti, kde probíhá jeden z největších investičních projektů svého druhu na světě. 

Na FRRMS MENDELU v Brně vystoupí Frank Ademba z MVIWATA (Národní síť zastupující skupiny drobných farmářů v Tanzanii) s přednáškou na téma “Learning stories about agricultural investment on right to food: A case of SAGCOT areas in Ruvuma.”

V Tanzanii v současnosti probíhá jeden z největších investičních projektů do afrického agrobyznysu – SAGCOT (The Southern Agricultural Growth Corridor of Tanzania). Odhadovaná částka investic se pohybuje kolem 4 miliard dolarů a přímo využito by mělo být 900 tis. hektarů půdy s cílem zvýšit produktivitu zemědělské výroby a posílit potravinovou jistotu a životní podmínky obyvatel. Výsledky studie vypracované v rámci projektu Výuka Eco Fair Trade – inovativní přístup k integraci práva na potraviny do univerzitních přednášek v Evropě, do něhož je zapojena i FRRMS MENDELU v Brně, poukazují na některé problematické aspekty tohoto projektu.

Studie je přístupná na adrese:

http://www.misereor.de/fileadmin/redaktion/A_Right_to_Food_Perspective_EN_2015.pdf

Více aktualit

Všechny aktuality