Pozvánka na konferenci „Funkce lesů v systému ekosystémových služeb“

10. 3. 2016
Rádi bychom Vás pozvali na mezinárodní konferenci "Funkce lesů v systému ekosystémových služeb“, která je pořádána FRRMS MENDELU v rámci projektu EHP - CZ02-OV-1-032-2015 a koná se dne 5. až 8. dubna 2016 v prostorách zámku Křtiny. 

Vážení kolegové a kolegyně, jménem Ústavu environmentalistiky a přírodních zdrojů Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně, si Vás dovolujeme pozvat na mezinárodní konferenci „Funkce lesů v systému ekosystémových služeb“, která je pořádána v rámci projektu EHP „Zvyšování povědomí a propagace významu funkcí lesů v krajině a přírodě blízkých koryt vodních toků v městském prostředí jako součást ekosystémových služeb povodí“

Cílem konference je přispět k rozvoji poznání a možností kvantifikace ekosystémové produkce a společenské utilizace funkcí lesů. Posláním konference je rovněž přispět k identifikaci funkcí lesů jako integrální součásti a přírodní základny pro hodnocení ekosystémových služeb lesů. V neposlední řadě je konference platformou pro prezentaci analýz lesních ekosystémů jako způsobu hodnocení funkčních účinků lesů.

HLAVNÍ TÉMA – Význam a postavení funkcí lesů v rámci systémů ekosystémových služeb a jejich ekologické a ekonomické hodnocení

Témata konference:

 • Systémy hodnocení ekosystémových služeb obecně
 • Ekosystémové služby lesů – metody hodnocení, příklady a aplikace
 • Přírodní procesy v lesních ekosystémech jako jejich funkční účinky
 • Vázání uhlíku lesními porosty jako součást funkcí lesů
 • Význam biodiverzity pro produkci funkcí lesů
 • Vnímání významu lesů a lesního hospodářství veřejností
 • Ochota platit za ekosystémové služby lesů
 • Hodnocení funkcí a ekosystémových služeb lesů jako součást rozhodovacího procesu
 • Řešení střetů společenských požadavků na produkci funkcí lesů
 • Funkce přirozených vs. hospodářských lesů
 • Indikátory polyfunkčního lesního hospodářství
 • Ekonomika polyfunkčního lesního hospodářství
 • Význam lesů z hlediska územního a regionálního rozvoje

 

Aktuální informace naleznete zde:  http://www.icabr.com/forests/

Účast na konferenci je pro pozvané účastníky zdarma (vložné, stravování a ubytování).

Příspěvky z konference budou publikovány v časopise Journal of Forest Science.

V případě dotazů nás kontaktujte na e-mail: forests.frrms@mendelu.cz

Těšíme se na Vaši účast –  organizační výbor konference

Více aktualit

Všechny aktuality