Potravinová bezpečnost regionu v kontextu vývoje současného agrobyznysu

25. 3. 2015
Cílem projektu je prohloubit poznání podstatných sociekonomických a politických souvislostí, předpokladů a důsledků formování současného systému výroby potravin jako objektivního projevu globalizačních procesů v rozvoji agrobyznysu.

Hlavní řešitel projektu: Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.

Financování: IGA FRRMS MENDELU

Trvání projektu: 01. 01. 2014 – 31. 12. 2014


Identifikace faktorů a kritérií determinujících volbu míry potravinové bezpečnosti regionu v podmínkách evropského regionu (EU 12, EU 15, EU 27) a tím přispět k lepšímu cílení agrární i strukturální politiky.

 

Více aktualit

Všechny aktuality