Posílení rozvoje aktivit Výzkumného centra FRRMS

25. 3. 2015
Vytváření vhodných podmínek pro základní a aplikovaný výzkum všem akademickým pracovníkům FRRMS MENDELU v Brně.

Hlavní řešitel projektu: prof. Dr. Ing. Libor Grega

Financování: IRP 2014

Trvání projektu: 01. 01. 2014 – 31. 12. 2014


V důsledku dynamického rozvoje fakulty a v souladu se současnými trendy v oblasti podpory vědeckého výzkumu na vysokých školách v České republice a v Evropské unii bylo na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií založeno Výzkumné centrum. Posláním Výzkumného centra Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií je vytvářet vhodné podmínky pro základní a aplikovaný výzkum všem akademickým pracovníkům FRRMS MENDELU v Brně. Jedním z klíčových cílů Výzkumného centra je koordinace výzkumných aktivit jednotlivců a pracovních kolektivů na FRRMS s důrazem na prohlubování mezioborové spolupráce. Mezi dílčí cíle činnosti Výzkumného centra Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií patří především získávání zdrojů pro uskutečnění plánovaných vědecko-výzkumných aktivit jednotlivých autorů i pracovních skupin, vyhledávání projektů a koordinace výzkumných aktivit v rámci jejich řešení, navázání a prohlubování mezinárodní spolupráce s institucemi podobného zaměření, prezentace výsledků vědecko-výzkumné činnosti v tuzemsku i zahraničí, informační servis, navazování dlouhodobých kontaktů s partnerskými univerzitami, vydavateli i sponzory a další aktivity. 

Více aktualit

Všechny aktuality