Posílení konkurenceschopnosti absolventů Mendelu v oblasti rozvojové spolupráce a managementu přírodních zdrojů v zemích třetího světa "NIKAZAM"

26. 3. 2015
Cílem projektu je podnítit a vytvořit prostor pro vzájemnou spolupráci mezi univerzitou, soukromým sektorem a nevládní sférou, na poli zemědělství, lesnictví, rozvojové spolupráce a ochrany biodiverzity.

Hlavní řešitel projektu: prof. Dr. Ing. Libor Grega

Financování: OP VK

Trvání projektu: 01. 03. 2011 – 31. 03. 2014


Realizací projektu dojde k podpoře dlouhodobého záměru MENDELU o propojení vědy, praktického vzdělávání a internacionalizace. Cílem projektu je jedinečným způsobem propojit spolupráci mezi podnikatelským i neziskovým sektorem a 5 fakultami univerzity v oblasti rozvojové spolupráce sektoru zemědělství a lesnictví. Realizací stáží a praxí na partnerských základnách v tradičních rozvojových zemích bude významně zvýšena konkurenceschopnost cílové skupiny studentů a zaměstnanců univerzity. Vytčených cílů bude dosaženo spoluprací odborníků z univerzity a partnerů prostřednictvím specif.seminářů, temat.stáží, odborných praxí, i komunikace prostřednictvím interaktivní platformy. Realistickým definováním aktivit projektu a nastavením partnerské spolupráce bude podpořen záměr MENDELU vybudovat svými prostředky Offshore campus zaměřený na praktické vzdělávání a propojený s funkčním provozem univerzitního tropického statku, s velkým potenciálem pro uplatnění českých absolventů i technologií.

Více aktualit

Všechny aktuality