Politický a socio-ekonomický rozvoj regionu Blízkého východu

25. 3. 2015
Cílem navrhovaného výzkumu je analyzovat problematiku migrační vlny, která se objevila v kontextu událostí arabského jara, a to v reakci na násilný průběh arabského jara v některých státech Blízkého východu a severní Afriky (Egypt, Jemen, Libye, Sýrie).

Hlavní řešitel projektu: Mgr. Eva Taterová, M.A.

Financování: IGA FRRMS MENDELU

Trvání projektu: 01. 01. 2014 – 31. 12. 2014


 V rámci výzkumu budou zkoumány dopady této imigrační vlny na stabilitu regionu Blízkého východu, zejména s ohledem na státy, které s konfliktem zasaženou zemí sousedí. Kromě hrozby přelití konfliktu do těchto zemí je jedním z cílů navrhovaného výzkumu prozkoumat, zda nově příchozí imigranti tvoří novou konfliktní linii ve vztazích s většinovou společností hostitelské země (na bázi vnímání odlišnosti ve formě náboženství, etnicity, historické zkušenosti a dalších aspektů). V rámci tohoto výzkumu bude zkoumána a následně porovnávána problematika vlivu přílivu uprchlíků na stabilitu regionu na příkladu dvou ozbrojených konfliktů: občanské války v Sýrii a ozbrojeném konfliktu v Libyi.

Více aktualit

Všechny aktuality