Podnikáme bez hranic

1. 3. 2015
Cílem projektu je rozvoj spolupráce mezi partnery a jejich členskými firmami.

Hlavní řešitel projektu: prof. Dr. Ing. Libor Grega

Financování: OP přeshraniční spolupráce SK – ČR

Trvání projektu: 1. 7. 2014 – 31. 3. 2015


Název projektu: Podnikáme bez hranic, reg. č.: OPSRCR/2013/05/710

Projekt je zaměřen na rozvoj spolupráce mezi Brněnským a Trenčínským regionem, realizací projektu dojde k rozvoji přeshraniční spolupráce a podstatnému zlepšení informační a komunikační dostupnosti na obou stranách hranic zaměřené na cílové skupiny při zajištění trvale udržitelného provozu vytvořených informačních a komunikačních sítí a „Informačních center“ v Brně a Trenčíně.

Cílem projektu je rozvoj spolupráce mezi partnery a jejich členskými firmami, vytvoření portálu pro podnikatelské subjekty (MSP), studenty a absolventy univerzit, vytvoření informačního portálu pro studenty a absolventy univerzit zaměřeného na přípravu této cílové skupiny na zahájení podnikání s propojením na přeshraniční síť (ČR a SR), vytvoření informačních center pro podnikatele v Brně a Trenčíně, výměna a přenos informací, zkušeností, poznatků a šíření výsledků dobré praxe, zapojení partnerů a firem na obou stranách hranice do přeshraničních aktivit projektu, podpora budoucí spolupráce, vytváření obchodních příležitostí včetně nabídky zahraničních poptávek (z ČR, SR, EU), využití vnitřního trhu tvořeného členskými firmami obou komor (ČR a SR), podpora začínajících podnikatelů, podpora tvorby nových pracovních míst na obou stranách hranic, vzájemná přeshraniční spolupráce mezi firmami, univerzitami, studenty a absolventy univerzit v oblasti praxí, stáží, zadávání témat závěrečných prací studentům využitelných firmami, podpora studentů a absolventů z České republiky studujících v Trenčíně a studentů univerzit ze Slovenska studujících v Brně (cca 9 784 studentů), příprava studentů posledního ročníku a absolventů univerzit na zahájení podnikání, podpora zájemců o podnikání, začínajících podnikatelů a podnikatelů v počáteční fázi rozvoje, zřízení trvale udržitelných „Informačních center“ pro podnikatele v Brně a Trenčíně a výměna informací a kontaktů.

 

Hledáte nabídky, poptávky, novinky? Hledejte na portálu sítě m1.rhkbrno.cz

Máte zájem o praxi ve firmách, chcete si vychovat svého zaměstnance? Hledejte na portálu sítě m2.rhkbrno.cz

Hodláte začít podnikat? Jste začínající podnikatel? Hledejte na portálu sítě m3.rhkbrno.cz

Více aktualit

Všechny aktuality