Pásmo přednášek odborníků na regionální rozvoj

1. 11. 2018
Zveme Vás na přednášky odborníků na témata spojená s regionálním rozvojem. Těšit se můžete například na ředitele Jihomoravského inovačního centra Davida Uhlíře. 

Program pásma přednášek

  • 5. 11. RNDr. Jan Ženka, Ph.D. (Odborný asistent na Ostravské univerzitě): Vybrané faktory rozvoje českých (ne)metropolitních regionů (již jsme informovali dříve)
  • 12. 11. Prof. RNDr. Pavol Korec, CSc. (Profesor na Univerzitě Komenského v Bratislavě): Vývoj regionálnej štruktúry krajín V4 v kontexte teórií regionálneho rozvoja
  • 19. 11. RNDr. David Uhlíř, Ph.D. (Ředitel Jihomoravského inovačního centra): Inovační politika v praxi – příklad Jihomoravského kraje
  • 26. 11. Mgr. Jan Hladík (Vedoucí oddělení podpory investic a inovací RRAJM): Regionální rozvoj – pohled a praxe Regionální rozvojové agentury jižní Moravy
 
Vždy od 13:00 do 14:40 v Aule FRRMS MENDELU, třída Generála Píky 2005/7, Brno – Černá Pole.
 
Vstup je zdarma.
 
Přednášky pořádá Ústav regionálního rozvoje a veřejné správy FRRMS MENDELU.
 

 

 

Více aktualit

Všechny aktuality