Ověření platnosti vybraných teorií regionálního rozvoje na příkladu České republiky

12. 5. 2016
Společnou myšlenkou většiny teorií je rozvoj určitého území, například ekonomický, sociální nebo environmentální.

Hlavní řešitel projektu: Ing. Radka Redlichová, Ph.D.

Financování: IGA FRRMS MENDELU 2016

Trvání projektu: 01. 01. 2016 – 31. 12. 2016


Cílem projektu je empiricky ověřit návaznost rozvoje (růstu) regionu na faktory stanovené jako klíčové pro tento rozvoj vybranými teoriemi regionálního rozvoje.

Více aktualit

Všechny aktuality