Odborné praxe v zahraničí jako součást studia

26. 3. 2015
Cílem projektu je rozvíjet mobility studentů podporou odborných stáží s důrazem na dlouhodobé zahraniční mobility, jejich kvalitu a obsah a dosahovat internacionalizaci vzdělávání, podporovat zaměstnavatelnost absolventů získáváním praxe v zahraničí.

Hlavní řešitel projektu: prof. Dr. Ing. Libor Grega

Financování: IP 2015

Trvání projektu: 01. 01. 2015 – 31. 12. 2015


 Na MENDELU existují instituty, které se v tomto směru využívají (stáže Erasmus +, projekty OP VK aj.) podle Prioritní oblasti Otevřenost. FRRMS má zájem o zpřístupnění praxí v zahraničí širšímu spektru studentům FRRMS, kteří jsou schopni během své stáže pracovat na odborných projektech. Před výjezdem studenti prezentují záměr projektu řešeného během odborné stáže v zahraničí. Obhajoba projektu probíhá komisionálně po výjezdu, přičemž komise je složena z domácích i zahraničních odborníků. Trvalý rozvoj mobilit studentů podporou odborných stáží má i druhou rovinu. FRRMS umožňuje při realizaci stáží intenzivně spolupracovat s aplikační praxí a podporovat rozvoj praktických kompetencí zaměstnanců, kteří v zahraničí pracují se studenty, aby kvalitně zajistili odbornou praktickou přípravu studentů.

K rozvoji spolupráce přispěje i zavedení čestného uznání pro partnerské zahraniční organizace, podílející se na zajištění odborných stáží – International Training Institute. Organizace získá ocenění na základě kritérií stanovených FRRMS. Vyvine se rovněž portál úspěšné praxe absolvované v zahraničí pro sdílení poznatků a zkušeností mezi studenty i akademickými pracovníky a budou se organizovat tematické semináře. Rovněž je nutné zabezpečit metodický dohled nad praxí vykonávanou v zahraničí, což zajistí účast akademických pracovníků na této pedagogické činnosti.

Praktické měsíční stáže budou směrovány do organizací vyhovujícím požadavkům FRRMS. Stáže povedou k získání oborové praxe, včetně získání povědomí o organizačním, manažerském i technologickém směřování praxe v určité organizaci.  

Více aktualit

Všechny aktuality