Nová knižní publikace – Réva vinná

8. 12. 2015
V širším autorském kolektivu pod vedením prof. Ing. Jaroslava Hluška, CSc., dr. h. c. spatřila světlo světa ilustrovaná knižní publikace s názvem Réva vinná. Na vytvoření této publikace se podíleli akademičtí pracovníci FRRMS, ZF a AF MENDELU v Brně (prof. Zemánek, doc. Burg, doc. Baroň, doc. Pavloušek, prof. Lošák, doc. Šafránková).

Na 151 stranách v 15-ti kapitolách komplexně shrnuje nejnovější poznatky o zakládání vinice, výsadbě révy, ošetřování půdy ve vinici, výživě a hnojení, ochraně révy vinné v podmínkách ekologické a integrované produkce, sklizni hroznů i výrobě a prodeji vína. Publikaci vydává nakladatelství ProfiPress, přičemž je určena jak odborné, tak i laické veřejnosti včetně studentů příslušných středních škol a univerzit.

 

  

Více aktualit

Všechny aktuality