Nová kniha o subkulturách mládeže

21. 7. 2017
Josef Smolík z Ústavu sociálního rozvoje Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně vydal knihu s názvem "Subkultury mládeže: sociologické, psychologické a pedagogické aspekty". Kniha reflektuje diskuse a témata spjatá se současnými relevantními subkulturami mládeže v zahraničí i v ČR.

Text knihy vychází z teoretického i metodologického ukotvení tématu a definuje základní pojmy: mládež, kultura, subkultura, scéna, životní styl, hnutí a další. Představuje též vybrané sociologické školy (jako je škola chicagská, frankfurtská či birminghamská), které se tématu subkultur věnovaly či věnují. Kniha uvádí typologii subkultur mládeže a jejich vztah k sociálně patologickým jevům, médiím, trhu i politice. Blíže jsou představeny subkultury hippies, skinheads, fotbaloví chuligáni, punk/hardcore, graffiti, metal, gothic rock a taneční scéna. 
Kniha poslouží především pedagogům, novinářům, ale i výchovným poradcům, psychologům a sociologům, kteří pracují s mládeží. 
Knihu vydalo vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně.

 

Knihu je možné objednat zde.

Přebal knihy Subkultury mládeže

Více aktualit

Všechny aktuality