Nová kniha doc. Smolíka

28. 8. 2020
Nová kniha doc. Smolíka je na světě!

Monografie s názvem Psychologie terorismu a radikalizace: jak se z beránků stávají vlci se zaměřila na přiblížení dvou vzájemně provázaných jevů – terorismu a radikalizačního  procesu. 

Terorismus  byl  popsán  jako  prostředek  a strategie  teroristických  organizací,  skupin  i jedinců,  který  má  jasně  identifikovatelné  projevy  v podobě konkrétních  teroristických  činů,  jehož  účelem  je  vyvolat  strach  u veřejnosti.  Téma  terorismu  popsalo  psychologické  mechanismy,  koncepty  a teorie,  kterými  je  možné  tento jev vysvětlit, případně alespoň představit jeho komplikované dimenze. Zároveň byly představeny jednotlivé typy a subtypy terorismu, což je i důvodem, proč v současnosti neexistuje obecně přijímaná definice terorismu. Kniha se také zaměřila na strategie a taktiky, kterých využívají teroristické organizace.

Pokud vás toto téma zajímá a knihu byste si rádi přečetli, obraťte se přímo na doc. Smolíka. 

Více aktualit

Všechny aktuality