Navázání spolupráce s Chulalongkorn university

28. 8. 2017
Na přelomu července a srpna 2017 jsme na FRRMS přijali vzácnou návštěvu z Chulalongkorn university dr. Pat Seeumpornroj z Fakulty architektury. Mobilita se uskutečnila v rámci programu Erasmus+ International Credit Mobility.

Chulalongkorn University se s 21 fakultami a téměř 40 tisíci studenty a početnými vědecko-výzkumnými centry a instituty dlouhodobě umisťuje na prvním místě v hodnocení thajských univerzit a v rámci srovnání asijských universit na 151. – 160. místě. 

V průběhu listopadu a prosince 2016 zahájil spolupráci dr. Tomáš Ryška. Hlavním cílem vzájemných mobilit byla příprava nového konceptu praktických stáží studentů FRRMS MENDELU. Aktivity směřovaly k zapojení nových partnerů, lokálních spolupracovníků a témat studentských rozvojových projektů. Dále byly diskutovány možnosti propojení aktivit českých a thajských studentů při přípravě a realizaci rozvojových projektů.

„Příprava zahraniční stáže vycházela ze zájmu obou partnerských stran o vytvoření designu, který by využil rozdílných specializaci k vzájemnému obohacení při spolupráci na projektech, kdy studující FRRMS MENDELU mohou nabídnout znalosti v problematice mezinárodního rozvoje, zatímco thajští studenti obohatí projekt z hlediska architektury a urbanismu. Jak ukázal například vítězný projekt 2017, rozvoj a architektura nabízí plodné propojení. Při přípravě jsme zároveň využili společných vlastností a požadavků oboru. Zatímco rozvojové projekty musí vycházet z poznání praktik, myšlení a potřeb v rámci světů, které obývají jejich příjemci, podobné požadavky jsou kladeny i na dnešní architekturu. Je to právě etnografický výzkum, který představuje nejvhodnější metodologické nástroje. V průběhu zahraniční stáže budou studující spolupracovat s thajskými studenty a studentkami na výzkumných projektech, které budou následně využity k promýšlení vhodných řešení. Studenti si budou osvojovat schopnost promyslet, reflektovat a realizovat metody etnografického výzkumu jako zúčastněné pozorování a nestrukturované interview.“ Takto nahlíží na výsledky projektu a budoucnost praktických studentských stáží účastník mobility dr. Tomáš Ryška. 

O vlastní pocity a vizi budoucí spolupráce se s námi vlastními slovy podělila i dr. Pat Seeumpornroj: „I feel very thankful for the Erasmus+ Staff Mobility Program that has enabled me to travel to Brno and has opened up new possibilities for our future collaborations between the Faculty of Regional Development and International Studies at Mendel University in Brno and the Faculty of Architecture at Chulalongkorn University in Bangkok.  One of the challenges, that is perhaps the most difficult one, is how to come up with a collaborative project that is cross-cultural, cross-discipline and will be useful for the staffs and students from both countries.  What will surely be useful across cultures and across disciplines in academia is the training of research methodology, in this case, the ethnography for development aid and architectural design.  Besides ethnography as methodology, we hope that the staffs and students from both countries will also gain more critical views on research problems from the defamiliarization process by traveling to a foreign country.“

Děkujeme platformě E+ International Credit mobility za možnost navázání této spolupráce.

FRRMS MENDELU

Více aktualit

Všechny aktuality